SẢN PHẨM VỀ MI

Mi mix nhiều màu đơn 16L

130.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi Tóc Dẹp mix size 16L

160.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi màu tím (Loại 6L)

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi đính đá

50.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mink, Silk 0.1~0.3 16L

100.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Nâu sậm loại 6L

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Sơn Trà Lash 16L

180.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc Bóng

140.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc Gãy 16L

140.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc Mềm 0.1~0.3 16L

120.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc dẹp (Loại 6L)

52.500

SẢN PHẨM VỀ MI

Violet 6Line

70.000
0349 636365