SẢN PHẨM VỀ MI

Đỏ 16Line

135.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Đỏ 6Line

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Đỏ Sậm loại 6Line

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi Màu Đơn 16L 0.15~0.30

110.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông mi tóc mờ 16L

140.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông mi neon 16L 0.1~0.3

135.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông Mi Tóc Dẹp mix size 16L

160.000
150.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mink, Silk 007~0085 16L

120.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi Neon mix nhiều màu 16L

160.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Suhion Collection 16L

150.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông Mi 4D 16L

160.000
0349 636365