DỤNG CỤ NỐI MI

Băng keo nối mi

20.000
250.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Bóp đựng nhíp nối mi

300.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Cây tháo mi

120.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Đế dán mi có mili

120.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Đế dán mi không có mili

120.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Keo gỡ mi Adhesive remover 15g

250.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Keo nối mi Glue 10g

400.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Keo rửa mi Primer 15g

180.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Manocanh

300.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Miếng ngọc nhỏ keo

30.000

DỤNG CỤ NỐI MI

Nhíp nối mi

400.000
0349 636365