Mi mix nhiều màu đơn 16L

130.000

Sản phẩm mi mix nhiều màu SUHION 6L có độ cong và độ dày: J/0.07x11mm ( Loại 6L), C/0.15x12mm ( Loại 6L), C/0.15x13mm (Loại 6L), C/0.07x12mm (Loại 6L), D/0.10x10mm (Loại 6L), D/0.10x13mm (Loại 6L), D/0.07x10mm (Loại 6L), C/0.15x11mm (loại 6L),..

Danh mục:
0349 636365