SẢN PHẨM VỀ MI

Cam xanh dương 6Line

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Đỏ 16Line

135.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Đỏ 6Line

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Đỏ Sậm loại 6Line

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Green neon

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Khaki Loại 6L

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông Mi 4D 16L

160.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông Mi 5D 16L

250.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông Mi 6D 16L

280.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông mi neon 16L 0.1~0.3

135.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Lông Mi Tóc Dẹp mix size 16L

160.000
150.000
0349 636365