SẢN PHẨM VỀ MI

Mi mix nhiều màu đơn 16L

130.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi Neon mix nhiều màu 16L

160.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi rời màu bạc

60.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi rời màu đen

33.000120.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi rời màu vàng

60.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi Tóc Dẹp mix size 16L

160.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mi Xanh lá Loại 6L

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mink, Silk 0.1~0.3 16L

100.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Mink, Silk 007~0085 16L

120.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Nâu sậm loại 6L

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Sơn Trà Lash 16L

180.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Suhion Collection 16L

150.000
0349 636365